Інтегроване практичне заняття за темою: «Довідково-бібліографічний апарат бібліотек: структура та особливості організації»

З метою поглиблення теоретичних знань та урізноманітнення форм навчальної діяльності студентів ІІ курсу спеціальності «Бібліотечна справа» 24 вересня 2015 р. викладачем Циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології О. А. Сірою проведено інтегроване практичне заняття з дисципліни: «Бібліографічна діяльність» за темою: «Довідково-бібліографічний апарат бібліотек: структура та особливості організації» на базі Державної бібліотеки України для юнацтва.
Студенти детально вивчили структуру, функції, загальні вимоги до організації довідково-бібліографічного апарату Державної бібліотеки України для юнацтва. Опанувати специфіку формування, ведення і редагування алфавітного, систематичного, електронного каталогів та спеціальних, тематичних бібліографічних картотек.
Під час практичних занять студенти ознайомилися з історією бібліотеки, її стратегічними напрями розвитку за умов електронного середовища, діяльністю основних структурних підрозділів, фондом, його структурою, профілем, особливостями і умовами формування, складом читачів/користувачів, інноваційними формами бібліотечно-бібліографічного та довідково-інформаційного обслуговування.