Презентація навчально-методичного комплексу викладачів циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології

12 березня 2015 року відбулася презентація навчально-методичного комплексу викладачів Циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології, які атестуються у 2014-2015 н.р.

  • Дем’яненко Світлани Іванівни
  • Гаєвської Наталії Сергіївни
  • Король Наталії Вікторівни
  • Митринської Галини Людвигівни
  • Сірої Олени Анатоліївни

Викладачами було представлено друковані праці філологічного, бібліотекознавчого, книгознавчого, культурно-мистецького спрямування у фахових наукових виданнях, матеріалах конференцій, навчально-методичний комплекс: робочі навчальні програми, розгорнуті конспекти лекцій, методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять, програми різних видів практик, а також сценарії позанавчальних заходів за останні 5 років.

Презентація проходила в атмосфері плідного діалогу. Викладачі інших циклових комісій Університетського коледжу, мали можливість переглянути представлені матеріали та за необхідності поставити запитання, на які були дані чіткі, логічні, науково та методично спрямовані відповіді.

Презентація навчально-методичного комплексу засвідчила про високий фаховий рівень, здатність викладачів Циклової комісії до науково-пошукової, методичної та творчої діяльності.