Науково-практична конференція «Бібліотека в цифровому медіасвіті»

 14 травня 2014 року у рамках Фестивалю науки в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася студентська науково-практична конференція: «Бібліотека в цифровому медіасвіті», організована професорсько-викладацьким складом Кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.

Мета конференції сприяти формуванню у студентів сучасного наукового світосприйняття.            

Під час пленарного засідання, учасників конференції привітала завідувач Кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, кандидат педагогічних наук Галина Василівна Горбенко. Із побажаннями успіхів у подальших наукових дослідженнях перед студентською аудиторією виступили директор бібліотеки Вікторія Анатоліївна Зотова, та викладачі Лілія Сергіївна Прокопенко, Марія Володимирівна Макарова, Олена Анатоліївна Сіра.

Для оприлюднення на конференції було представлено 19 доповідей,  повідомлень та презентацій студентів І і ІІ курсів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та студентів ІІІ курсу Університетського коледжу  спеціальності «Бібліотечна справа».

Учасниками конференції активно обговорювалися актуальні проблеми розвитку сучасного бібліотекознавства, трансформації та корпоративної взаємодії бібліотек в цифровому медіасвіті, особливості управління діяльністю сучасних бібліотечних установ в умовах гострої конкуренції, формування інноваційної стратегії та впровадження інновацій в бібліотечну практику, вироблення загальнонаціональних електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, покликаних забезпечувати стрімко зростаючі потреби сфер освіти, науки, культури, а також репрезентації нашої держави на міжнародному рівні.

Загалом, пленарне засідання проходило в атмосфері плідного діалогу. Доповіді та повідомлення учасників конференції викликали підвищений інтерес в аудиторії, присутні активно ставили питання, обмінювались думками, дискутували, кожен висловлював власне бачення щодо функціонування бібліотеки в сучасному цифровому світі. 

Учасники конференції дійшли висновку про те, що завдяки бібліотекам, людство має можливість поглиблювати свої знання, ерудицію, нарощувати поінформованість, істотно розширювати зону комунікативності.

Особливий інтерес в учасників конференції викликала зустріч-презентація діяльності Студентської та Молодіжної секцій Української бібліотечної асоціації «Сучасна молодь – сучасна бібліотека», яку провели – кандидат історичних наук, доцент, виконавчий директор УБА Я. Є. Сошинська, PR-менеджер виконавчого офісу УБА О. Є. Бояринова, адміністративний координатор виконавчого офісу УБА В. О. Польова.

Гості конференції розповіли про значення професійних об’єднань у розвитку демократичного суспільства, висвітлили роль УБА у згуртуванні бібліотечної спільноти та вирішенні актуальних проблем галузі, окреслили основні напрями розвитку бібліотечних асоціацій у сучасному світі, високо оцінили реалізацію проекту ІФЛА “Розбудова потужних бібліотечних асоціацій” в Україні, продемонстрували підготовлені УБА методичні посібники та інформаційні видання.

По завершенню конференції  студентів-учасників було відзначено почесними грамотами.              Серед них студенти ІІІ курсу Університетського коледжу спеціальності «Бібліотечна справа» (гр. БСмс-1-11-3 Од.):

Іваненко Ірина, тема доповіді: «Бібліотека як соціально-комунікаційний центр формування активної творчої особистості»;  

Карпушевський Віктор, тема доповіді: «Модель сучасної шкільної бібліотеки»;

Павленко Дмитро, тема доповіді: «Культурно-просвітницька діяльність національних бібліотек України»;

Конончук Тетяна, тема доповіді: «Соціально-культурна діяльність сучасних бібліотек».

Науковий керівник – викладач Циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології Олена Анатоліївна Сіра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 травня 2014 року у рамках Фестивалю науки в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася студентська науково-практична конференція: «Бібліотека в цифровому медіасвіті», організована професорсько-викладацьким складом Кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.

Мета конференції сприяти формуванню у студентів сучасного наукового світосприйняття.            

Під час пленарного засідання, учасників конференції привітала завідувач Кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, кандидат педагогічних наук Галина Василівна Горбенко. Із побажаннями успіхів у подальших наукових дослідженнях перед студентською аудиторією виступили директор бібліотеки Вікторія Анатоліївна Зотова, та викладачі Лілія Сергіївна Прокопенко, Марія Володимирівна Макарова, Олена Анатоліївна Сіра.

Для оприлюднення на конференції було представлено 19 доповідей,  повідомлень та презентацій студентів І і ІІ курсів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та студентів ІІІ курсу Університетського коледжу  спеціальності «Бібліотечна справа».

Учасниками конференції активно обговорювалися актуальні проблеми розвитку сучасного бібліотекознавства, трансформації та корпоративної взаємодії бібліотек в цифровому медіасвіті, особливості управління діяльністю сучасних бібліотечних установ в умовах гострої конкуренції, формування інноваційної стратегії та впровадження інновацій в бібліотечну практику, вироблення загальнонаціональних електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, покликаних забезпечувати стрімко зростаючі потреби сфер освіти, науки, культури, а також репрезентації нашої держави на міжнародному рівні.

Загалом, пленарне засідання проходило в атмосфері плідного діалогу. Доповіді та повідомлення учасників конференції викликали підвищений інтерес в аудиторії, присутні активно ставили питання, обмінювались думками, дискутували, кожен висловлював власне бачення щодо функціонування бібліотеки в сучасному цифровому світі. 

Учасники конференції дійшли висновку про те, що завдяки бібліотекам, людство має можливість поглиблювати свої знання, ерудицію, нарощувати поінформованість, істотно розширювати зону комунікативності.

Особливий інтерес в учасників конференції викликала зустріч-презентація діяльності Студентської та Молодіжної секцій Української бібліотечної асоціації «Сучасна молодь – сучасна бібліотека», яку провели – кандидат історичних наук, доцент, виконавчий директор УБА Я. Є. Сошинська, PR-менеджер виконавчого офісу УБА О. Є. Бояринова, адміністративний координатор виконавчого офісу УБА В. О. Польова.

Гості конференції розповіли про значення професійних об’єднань у розвитку демократичного суспільства, висвітлили роль УБА у згуртуванні бібліотечної спільноти та вирішенні актуальних проблем галузі, окреслили основні напрями розвитку бібліотечних асоціацій у сучасному світі, високо оцінили реалізацію проекту ІФЛА “Розбудова потужних бібліотечних асоціацій” в Україні, продемонстрували підготовлені УБА методичні посібники та інформаційні видання.

По завершенню конференції  студентів-учасників було відзначено почесними грамотами.             Серед них студенти ІІІ курсу Університетського коледжу спеціальності «Бібліотечна справа» (гр. БСмс-1-11-3 Од.):

Іваненко Ірина, тема доповіді: «Бібліотека як соціально-комунікаційний центр формування активної творчої особистості»;    

Карпушевський Віктор, тема доповіді: «Модель сучасної шкільної бібліотеки»;

Павленко Дмитро, тема доповіді: «Культурно-просвітницька діяльність національних бібліотек України»;

Конончук Тетяна, тема доповіді: «Соціально-культурна діяльність сучасних бібліотек».

Науковий керівник – викладач Циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології Олена Анатоліївна Сіра.