Попередній захист дипломних робіт студентами групи ВСмс-1-18-4.0д

Першого червня 2022 року відбувся попередній захист дипломних робіт студентами спеціальності «Журналістика» освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування».

Мета заходу – встановлення відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження, перевірка готовності автора до захисту роботи в ДЕК.

Студенти продемонстрували високу готовність до публічного захисту робіт.

Попередній захист ди...
Попередній захист дипломних робіт студентами групи ВСмс-1-18-4.0д
Попередній захист ди...
Попередній захист дипломних робіт студентами групи ВСмс-1-18-4.0д
Попередній захист ди...
Попередній захист дипломних робіт студентами групи ВСмс-1-18-4.0д
Попередній захист ди...
Попередній захист дипломних робіт студентами групи ВСмс-1-18-4.0д
Попередній захист ди...
Попередній захист дипломних робіт студентами групи ВСмс-1-18-4.0д
Попередній захист ди...
Попередній захист дипломних робіт студентами групи ВСмс-1-18-4.0д