Захист дипломних робіт спеціальності «Журналістика» у Фаховому коледжі «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка

16 та 17 червня 2020 року відбувся захист дипломних робіт студентами спеціальності «Журналістика» освітньо-професійної програми «Видавнича справа та редагування». Варто зазначити, що роботи виконані якісно, а студенти не лише захищають проєкти, а і створюють рекламу власному видавничому продукту.