Підсумкова атестація студентів освітньо-професійної програми «Бібліотечна справа» в Фаховому коледжі «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка

15.06 та 19.06. 2020 р. відбулися комплексні екзамени з освітньо-професійної програми «Бібліотечна справа». Екзамени проходили дистанційно. Студенти мали виконати online тестові завдання з використання сервісної служби Google Forms на платформі Google та дати усно відповідь на питання з використання сервісної служби Google Meet. З цим вони успішно справилися.