Круглий стіл «Ключові концепти в мовній картині світу українців»

20 травня 2020 р. на платформі Hangouts Meet в рамках Фестивалю науки відбувся круглий стіл «Ключові концепти в мовній картині світу українців».

Метою заходу стало дослідження взаємозв’язку між мовою, культурою, мисленням і пізнанням; впливу рідної мови на формування світогляду і національної ідентичності людини. Студенти І-II курсу, спеціальностей «Видавнича справа» та «Правознавство» підготували цікаві розвідки про базові концепти, що віддзеркалюють уявлення українців про навколишню дісність, репрезентують систему цінностей, складають основу мовної картини світу (концепти «батько», «мати», «свобода», «воля», «розум», «мудрість», «душа», «серце»).

Модератори: викладачі циклової комісії видавничої справи, культури та української філології Перевертун О.П., Полінок О.В.