Відкрите заняття на тему «Фразеологічні звороти в російській мові»

31 січня 2020 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка зі студентами групи ПОмс-2-18-4.Од відбулося відкрите заняття з сучасної російської мови на тему «Фразеологічні звороти в російській мові».
Мета заходу – систематизувати і поглибити знання студентів з російської фразеології; показати різноманітність і багатство фразеологізмів російської мови; розвивати навички користування фразеологічними зворотами в усній і писемній мові; підвищувати мовну культуру студентів.
Під час заняття студенти працювали у групах, на дошці, з картками. Широко використовувалися можливості смарт-дошки. Різноманітні вправи дали можливість студентам всебічно розглянути властивості фразеологізмів та їх застосування в мові, цікавим було завдання замінити українські фразеологізми російськими фразеологізмами. Студенти також ознайомилися з різними фразеологічними словниками, як от: тлумачний словник, етимологічний словник, словник-довідник тощо. Протягом заняття всі працювали з інтересом, в гарному робочому темпі.
Модератор: викладач російської мови та зарубіжної літератури Митринська Г.Л.