Cтудентська науково-практична конференція «Мова і культура»

У контексті проведення Фестивалю науки в Університетському коледжі викладачі циклової комісії української мови, літератури і культури          (Л.О. Соловець, І.В. Грінченко, В.О. Обєда) організували і провели 18 травня 2013 року студентську науково-практичну конференцію «Мова і культура», присвячену сучасним тенденціям розвитку мовознавчої науки.

На конференції обговорювались питання лінгвокультурології, соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики та культури мовлення. Усі виступи студентів супроводжувались мультимедійними проектами.

Особливо відзначились доповіді студентів:

студентки ІІ курсу групи ПОмс-4-11-3.Од Топольницької Ольги на тему: «Невербальні засоби міжкультурної комунікації»;

студентки ІІ курсу групи ПОмс-4-11-3.Од Пукас Оксани на тему: «Особливості функціонування англіцизмів у молодіжному сленгу»;

студентки ІІ курсу групи ПОмс-2-11-3.Од Ярмольчик Ольги на тему: «Лінгвокультурологічна парадигма студентського жаргону»;

студентки ІІ курсу групи ПОмс-5-11-3.Од Загладько Тамари на тему: «Концепт ввічливості в епістолярній спадщині Бориса Грінченка».