Захист дипломних робіт студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування»

19-20 червня 2017 р. в Університетському коледжі відбувся захист дипломних робіт студентів 4 курсу спеціальності «Видавнича справа та редагування».
Відповідно до наказу від 03.05.2017№ 340-С Державна екзаменаційна комісія працювала у складі:
Голова ЕК - Грет Галина Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Заступник голови: Дем’яненко Світлана Іванівна, заступник директора з навчальної роботи Університетського коледжу;
Представник зі сторони роботодавців: Верба Тетяна Михайлівна, директор з розвитку видавництва «Балан Бізнес Букс»;
Члени комісії: кандидат педагогічних наук Ус Тетяна Іванівна, викладач коледжу, Єжижанська Тетяна Сергіївна, викладач видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.
До захисту дипломних робіт було допущено 23 студентів. Дипломні роботи відзначалися оригінальністю творчого задуму та достатнім рівнем знань нормативно-правової бази регулювання видавничої справи і теоретико-практичного рівня видавничо-поліграфічних стандартів, основи макетування та верстки. Розробка та виконання оригінал-макету видавничого проекту виявила обізнаність студентів, пов’язаних з організацією видавничої справи та редакційною підготовкою усіх видів текстових, ілюстративних, паперових та електронних видань.
Слід відзначити тематичну різноманітність проектів: постать Бориса Грінченка та його творча спадщина, казки для дітей та легенди стародавнього Чернігова, сучасна поезія, АТО, визначні місця України, вишивка, весілля, сучасна кухня тощо. Позитивним є випуск проектів різних видів: довідкових, популярних, літературно-художніх, дитячих видань.
Як найбільш ґрунтовний захист Державною екзаменаційною комісією відмічено дипломні роботи: Діденко Анастасії Олександрівни та Дудар Вікторії Миколаївни.