Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті»

23 вересня 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті», організована професорсько-викладацьким складом кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики.

Мета конференції: обговорення результатів досліджень студентів з актуальних проблем книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, видавничої справи, архівознавства, інформаційної діяльності та суміжних галузей знань. 
Під час пленарного засідання, учасників конференції привітала завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології, доктор наук із соціальних комунікацій Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва. Із побажаннями успіхів у подальших наукових дослідженнях перед студентською аудиторією виступили заступник директора Інституту журналістики з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент Олена Анатоліївна Росінська, викладачі – кандидат історичних наук, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Лілія Сергіївна Прокопенко, кандидат культурології, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Марія Володимирівна Макарова, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Вікторія Євгеніївна Сошинська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Оксана Євгенівна Матвійчук та PR-менеджер виконавчого офісу УБА Оксана Євгенівна Бояринова. 
У роботі конференції брали участь студенти вищих навчальних закладів Києва, Мелітополя, Рівного, Харкова. 
Учасниками конференції активно обговорювалися актуальні питання інноваційної трансформації бібліотек в цифровому медіасвіті, упровадження нових форм обслуговування користувачів на основі інформаційно-комунікаційних технологій, ефективне формування і використання національних електронних інформаційно-бібліографічних ресурсів та якісних бібліотечно-інформаційних послуг, покликаних забезпечувати стрімко зростаючі потреби сфер освіти, науки, культури, рекламування бібліотеки як універсального інформаційного центру, просування бібліотечних інформаційних ресурсів та послуг у мережевому середовищі. Зверталася увага також на інтеграцію бібліотечного, архівного, музейного мультиресурсу, котрий в умовах сьогодення відкриє необмежені можливості для мультисервісу, розширить перелік традиційних послуг та збагатить їх новим змістом. 
Особливий інтерес в усіх учасників конференції викликали доповіді та презентації студентів ІІ і ІІІ курсів Університетського коледжу спеціальності «Бібліотечна справа», активних представників наукового гуртка «Бібліотекознавець».
«Мобімеді@тека: нові можливості, нова якість обслуговування» – Колотніцька Юлія, Нескреба Олена; 
«Бібліотека для молоді в сучасному інформаційному середовищі: стратегія розвитку» – Копитова Ольга;
«Інноваційні форми роботи сучасних бібліотек» – Гончаренко Марина; 
«Читання серед молоді як засіб професійного та особистісного становлення і розвитку» – Даценко Дар’я;
«Модель мультимедійної бібліотеки в системі соціальних комунікацій» – Книш Вікторія, Кривоберець Костянтин; 
«Рекламна діяльність сучасної бібліотеки» – Ковтун Яна;
«Бібліотеки в соціокультурному просторі м. Києва: історичний аспект» – Лівшун Єлизавета;
«Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка як науково-інформаційний центр навчального закладу» – Лущенко Карина;
«Мобільна бібліотека як центр спілкування місцевої громади» – Якимова Анастасія. 
Науковий керівник – викладач Циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології Олена Анатоліївна Сіра.
Загалом, конференція проходила в атмосфері плідного діалогу. Доповіді учасників конференції викликали підвищений інтерес до актуальності зазначених проблем, присутні активно ставили питання, обмінювались думками, дискутували, висловлювали власне бачення щодо функціонування бібліотеки в умовах цифрового медіасвіту. 
Учасники конференції дійшли висновку про те, що бібліотека знаходиться в стадії активного багатоаспектного, динамічного розвитку. Під впливом інформатизації суспільного виробництва, інтелектуалізації соціально-економічного життя України з’являються інноваційні напрями і форми бібліотечної діяльності, що сприяють задоволенню інформаційних потреб сучасних користувачів бібліотек та підвищенню рівня освіти, науки, культури.