Інтегроване практичне заняття за темою:«Сучасні інформаційно-бібліографічні ресурси: аспекти формування і використання»

21 березня 2016 р. з метою поглиблення науково-теоретичних знань із спеціальних дисциплін, формування соціально-особистісних, інструментальних, загально-професійних компетентностей у студентів ІІІ курсу спеціальності «Бібліотечна справа», викладачем циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології О. А. Сірою проведено інтегроване практичне заняття за темою: «Сучасні інформаційно-бібліографічні ресурси: аспекти формування і використання» на базі Сектору організації професійної самоосвіти Національної парламентської бібліотеки України.
Під час заняття студенти опанували методику створення бібліографічних посібників та детально ознайомилися з процесом формування і збереження інтелектуального потенціалу бібліотечної галузі, організацією ефективного використання вітчизняних і світових довідково-бібліографічних ресурсів, системою їх класифікації.
Особливий інтерес викликала у студентів робота бібліографів Національної парламентської бібліотеки України зі створення поточних бібліографічних посібників, що характеризуються актуальністю, вичерпною інформативністю, якістю підготовки. Серед них: кумулятивні науково-допоміжні бібліографічні покажчики «Бібліотекознавство і бібліографія України», «Бібліографознавство України», «Українське документознавство (1991-2011)», «Посібники наукової бібліографії, видані в Україні», науково-допоміжні бібліографічні покажчики третього ступеня «Українські метабібліографічні посібники (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)», поточні покажчики бібліографічних посібників «Метабібліографія України», біобібліографічні та рекомендаційні посібники.
Студенти і викладачі Циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка висловлюють щиру вдячність колективу співробітників Сектору організації професійної самоосвіти НПБУ за активну і плідну співпрацю.