Про комісію

Склад циклової комісії 

ryabokon2

 

Рябоконь Юлія Станіславівна

Посада: голова циклової комісії, викладач

Освіта: Ніжинський державний педагогічний університет імені М.В.Гоголя, вчитель історії та правознавства

Кваліфікація: спеціаліст першої категорії

Викладає дисципліни: історія України, всесвітня історія, мистецтво

Коло наукових інтересів: використання міжпредметних зв’язків на уроках, історія ЄС

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Тарасюк Алла Юріївна
Посада:
 викладач
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016 р. 
Кваліфікація:
 спеціаліст другої категорії
Викладає дисципліни:  організація судових та правоохоронних органів, право соціального забезпечення, цивільний процес, аграрне право
Коло наукових інтересів:
 судоустрій сучасної України

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бацук Ольга Петрівна

Посада: викладач

Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, вчитель історії та правознавства

Кваліфікація: спеціаліст першої категорії

Викладає дисципліни: громадянська освіта, мистецтво, історія України, методика навчання галузі "громадянська та історична освіта"

Нагороди: грамота КМДА

Коло наукових інтересів: проблема геноциду в світовій історії. Історія та трагедія Голокосту.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

noc4

Нос Наталія Миколаївна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач

Освіта: У 2010 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність "Філософія", кваліфікація: магістр філософії; науковий співробітник; викладач філософських дисциплін у вищому навчальному закладі; практичний психолог у закладах освіти.

Кваліфікація: спеціаліст першої категорії

Викладає дисципліни: викладає дисципліни:  філософія, основи філософських знань та логіка

Коло наукових інтересів: ціннісний вимір герменевтичної методології в концептуальному просторі культурологічного дискурсу

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

moskalenko3

 

Москаленко Олександр Анатолійович

Посада: викладач

Освіта: Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка, вчитель історії та правознавства. Навчається в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка (кафедра історії України)

Кваліфікація: спеціаліст першої категорії

Викладає дисципліни: історія України, історія української культури

Коло наукових інтересів: соціокультурний портрет педагогів класичних і реальних гімназій та прогімназій Києва (1864-1914 рр.)

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Мусіяченко Ольга Сергіївна

Посада: викладач

Освіта: Київський університет імені Бориса Грінченка, викладач історії, фахівець з міжнародного туризму. Навчається в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка (кафедра історії України)

Кваліфікація: спеціаліст першої категорії

Викладає дисципліни: історія держави і права України, історія України, мистецтво

Коло наукових інтересів: Історичні та соціокультурні умови формування музичного середовища Києва у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

grushenko3

 

Грищенко Леонід Володимирович

Посада: викладач

Освіта: Українська академія внутрішніх справ, юрист; Інститут економіки та права «Крок», фахівець з інтелектуальної власності. 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Кваліфікація: спеціаліст першої категорії

Викладає дисципліни: теорія держави і права, адміністративне і господарське право, міжнародне право, кримінальний процес, житлове право,цивільне право, цивільне і сімейне право, судочинство в господарських судах, нотаріат в Україні, соціально правове забезпечення

Коло наукових інтересів: система юридичної освіти в умовах підготовки фахового молодшого бакалавра

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Складан Андрій Анатолійович

 

Складан Андрій Анатолійович
Посада: викладач
Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
Кваліфікація: спеціаліст другої категорії
Викладає дисципліни: основи філософських знань, культурологія, етика ділового спілкування, соціологія
Коло наукових інтересів: сучасна релігійна ситуація в Україні

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Казаков Олександр Олексійович

 

Казаков Олександр Олексійович
Посада: викладач
Освіта: Київський державний педагогічний інститут імені М.Драгоманова

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доцент

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії,

Викладає дисципліни: всесвітня історія, історія України
Коло наукових інтересів: історія країн Європи та США в ХХ ст.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Березовська Майя Григорівна
Посада: викладач
Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, вчитель історії та правознавства
Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті, юрист
Кваліфікація: спеціаліст першої категорії
Викладає дисципліни: діловодство в юридичній практиці, основи римського права, мистецтво, історія України

Коло наукових інтересів: відеопроєкт – як вид інноваційної діяльності. Київ туристичний кінця ХІХ-початку ХХ століття.
Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

lusii2 
Луцій Оксана Олександрівна 
Посада: викладач
Освіта: Київський національний торговельно-економічний університет
Кваліфікація: спеціаліст
Викладає дисципліни: конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн, юридична деонтологія, екологічне право, трудове право, фінансове право, комерційне право, основи соціально-правового захисту особистості, право соціального забезпечення, архівознавство, вступ до спеціальності.
Коло суспільних інтересів: проблеми реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття 
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 Викладачі циклової комісії суспільних дисциплін забезпечують викладання:

Суспільнідисципліни Правові дисципліни
 • історія України
 • всесвітня історії
 • соціологія
 • громадянська освіта
 • мистецтво
 • історія української культури
 • людина у сучасному соціумі
 • філософія
 • основи філософських знань
 • києвознавство
 • логіка
 • правознавство
 • юридична деонтологія
 • теорія держави і права
 • конституційне право України
 • історія держави і права України
 • історія держави і права зарубіжних країн
 • трудове право
 • цивільне право
 • адміністративне право
 • сімейне право
 • основи римського права
 • нотаріат в Україні
 • право соціального забезпечення
 • кримінальне право
 • сімейне право
 • екологічне право
 • аграрне право
 • фінансове право
 • житлове право
 • цивільний процес
 • кримінальний процес
 • судочинство в господарських судах
 • організація судових та правоохоронних органів
 • конституційне право зарубіжних країн
 • міжнародне право
 • архівознавство
 • основи соціально-правового захисту особистості
 • правове регулювання в галузі освіти
 • нотаріат в України
 • соціально-правове забезпечення населення
 • діловодство в юридичній практиці

 

З усіх дисциплін викладачами розроблені робочі програми навчальних дисциплін для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" та освітньо-професійним ступенем «фаховий молодий бакалавр».
У відповідності до робочих програм підготовлено навчально-методичне забезпечення, яке включає: лекції, плани семінарських занять, теми для самостійного опрацювання студентів, завдання для семестрових та модульних контрольних робіт, тестові завдання для тематичного обліку знань, питання для проведення диференційованих заліків та семестрових екзаменів, методичні поради для студентів. Кожний навчально-методичний комплекс забезпечений наочністю (ілюстрації, фотографії, таблиці, схеми, презентації Power Point).
Під час навчальних занять викладачі широко користуються технічними засобами навчання:
• комп'ютерною технікою, за допомогою якої відтворюють на інтерактивній дошці схеми-презентації, педагогічні програмні засоби, електронні варіанти навчально-методичного забезпечення;
• аудіовізуальною технікою, за допомогою якої демонструють відеозаписи навчальних фільмів, політичних та інформаційно-аналітичних передач.
Значну увагу приділяють викладачі ЦК позанавчальній науково-пошуковій та виховній роботі.
Викладачі Мусіяченко О.С. та Березовська М.Г. керують роботою наукового гуртка «Лабіринт», метою якого є об’єднання студентів коледжу, які прагнуть удосконалити свої знання у царині суспільних наук, розвивати свій інтелект, ерудицію, набувати вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності та просто цікаво провести час.
Наковий гурток «Лабіринт» має у своєму складі дві секції:
• історична (актуальні питання історії України та всесвітньої історії);
• правознавча.
В рамках діяльності наукового гуртка «Лабіринт» у 2019-2020 навчальному році були організовані і проведені такі заходи:
• 14 вересня 2019 року – проведення театралізованої екскурсії «Київ часів Бориса Грінченка».
• 12 жовтня 2019 року – засідання до Дня козаччини на тему «Феномен козацтва: факти та фейки».
• 30 жовтня 2019 року – засідання на тему «Містичні забобони в сучасній українській культурі».
• 11 листопада 2019 року – засідання-тренінг, присвячене вибору та формулюванню тем наукових досліджень.
• 10 грудня 2019 року – засідання, присвячене Дню прав людини, що відзначається щорічно 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини 1948 року.
• 18 грудня 2019 року – засідання наукового гуртка "Лабіринт" на тему "Мистецтво публічних виступів".
• 29 квітня 2020 року - онлайн-зустріч гуртка, присвячена наймасштабнішим епідеміям та пандеміям в історії України. Учасники порівняли шляхи поширення, способи боротьби та ставлення до епідемій у різні періоди, проаналізували найпоширеніші забобони давнини і сучасності про поширення та лікування хвороб, а також вплив епідемій на суспільство.
Студенти-учасники наукового гуртка «Лабіринт» у 2019-2020 навчальному році брали участь у наукових конференціях:
1. 22 листопада 2019 року студенти спеціальності 2 та 3 курсів «Право» Прокопенко Олександр, Тарасенко Олексій, Білак Христина виступили з доповіддями на Всеукраїнській науковій конференції «Україна і Польща: європейський досвід полікультурності та добросусідства», яка відбулася у Київському університеті мені Бориса Грінченка.
2. Участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» - 20 березня 2020 р. (дистанційна платформа Hangouts Meet).
3. Участь у конференції «Українська минувшина: тисячолітній досвід українського державотворення» - 22 квітня 2020 р. (дистанційна платформа Cisco Webex).

Постійне підвищення свого професійного рівня – ось одне із гасел ЦК суспільних дисциплін і правознавства.