Про комісію

Сьогодення циклової комісії спрямоване на:

формування професійної конкурентоспроможності майбутніх фахівців

оновлення робочих програм на компетентнісних засадах

підвищення педагогічної компетентності, майстерності та творчості викладачів

 

 

 

Доценко Альона Олександрівна

Посада: голова циклової комісії, викладач

Освіта: Київський університет імені Бориса Грінченка

Кваліфікація: спеціаліст

Викладає дисципліни: вступ до спеціальності

Коло наукових інтересів: огранізація діяльності майбутнього вчителя

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Карлінська Яніна Валеріївна
Посада: Заступник директора з навчальної роботи, викладач 
Освіта: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Фізика.» Кваліфікація: Вчитель математики,  фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності. 
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії
Викладає дисципліни:  педагогіка, педагогіка з основами інклюзивної освіти, основи педагогічної майстерності 
Коло інтересів: формування інформаційної та професійної компетентностей у студентів, впровадження сучасних  інноваційних технологій в освітній процес коледжу; сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя 
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кошіль Оксана Петрівна
Посада: Завідувачка шкільним відділенням, викладач 
Освіта: Київський університет імені Бориса Грінченка, викладач дошкільної педагогіки і психології, організатор дошкільної освіти 
Кваліфікація: спеціаліст ІІ категорії
Викладає дисципліни: нові педагогічні технології, педагогіка 
Коло інтересів: підготовка майбутніх вихователів до проєктування освітнього середовища  закладу дошкільної освіти 
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Петренко Лариса Павлівна

Посада: викладач

Освіта: Київський державний пелагогічний інститут ім. О.М. Горького, вчитель початкових класів. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, викладач педагогіки

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Викладає дисципліни: педагогіка

Коло наукових інтересів: професійна освіта як умова соціалізації молоді

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    

 

 

Ігнатенко Алла Федорівна

Посада: викладач

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, викладач педагогіки і психології дошкільного педучилища і середньої школи, методист з дошкільного виховання

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: керівник педагогічної практики

Коло наукових інтересів: психологічне забезпечення входження дитини в соціальне середовище

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Міщенко Віра Петрівна

Посада: викладач

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, викладач педагогіки і психології дощкільного педучилища і середньої школи, методист по дошкільному вихованню

Кваліфікація: спеціаліст першої категорії

Викладає дисципліни: керівник педагогічної пратики

Коло наукових інтересів: наукові засади діагностики відхилень у психофізичному та розумовому розвитку дитини

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Кубієвич Катерина Семенівна

Посада: викладач

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, викладач педагогіки і психології дощкільного педучилища і середньої школи, методист по дошкільному вихованню

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Викладає дисципліни: керівник педагогічної практики

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Винар Валентина Іванівна

Посада: викладач

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, вчитель початкових класів; Інститут практичної психології і соціальної роботи "Психогенез", практичний психолог в системі освіти

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: психологія, соціальна психологія, загальна, вікова і педагогічна психологія, психологія ділового спілкування, психолого-педагогічні основи мовного спілкування

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сопова Дана Олегівна

Сопова Дана Олегівна

Посада: викладач

Освіта: Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, викладач дошкільної педагогіки і психології, вчитель англійської мови

Кваліфікація: спеціаліст

Викладає дисципліни: методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, психологія мови

Коло наукових інтересів: виховання почуття відповідальності у дітей старшого дошкільного віку; педагогічні умови формування професійного іміджу у працівників дошкільних навчальних закладів; формування академічної чесності у майбутніх фахівців університетів Європейського Союзу

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Репка Марина Василівна

Посада: викладач

Освіта: Київський університет імені Бориса Грінченка, соціальний педагог, викладач закладу вищої освіти

Кваліфікація: спеціаліст

Викладає дисципліни: методика соціально-педагогічної діяльності, основи педагогічної майстерності, соціальна молодіжна політика, теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями, соціальна робота в сфері дозвілля, основи конфліктології.

Коло наукових інтересів: формування у підлітків усвідомленого ставлення до спілкування у соціальних мережах; зміст, форми та специфіка роботи соціального педагога з волонтерами.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Павлюк Юлія Андріївна

Посада: викладач

Освіта: Київський університет імені Бориса Грінченка

Кваліфікація: спеціаліст

Викладає дисципліни:  загальна педагогіка, дитяча психологія, конфліктологія, вступ до спеціальності

Коло наукових інтересів: педагогічні умови підвищення рухової активності дітей старшого дошкільного віку під час фізкультурних розваг 

Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Хоменко Олена Анатоліївна

Посада: викладач

Освіта:  Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Кваліфікація: спеціаліст

Викладає дисципліни: психологія

Коло наукових інтересі: викладач психолого-педагогічних дисциплін, практичний психолог в закладах освіти.

Викладає дисципліни: загальна психологія, психологія, психодіагностика

Коло наукових інтересів: дослідження інтерактивних методів навчання, використання тренінгових технологій в системі отримання знань.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Пижевська Ірина Володимирівна

Посада: викладач циклової комісії педагогічної освіти

Освіта: Національний педагогічний університет ім. Н.П. Драгоманова

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Викладає дисципліни: основи дефектології (корекційна педагогіка), логопедія

Коло інтересів: інноваційні методи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Електронна школа: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

  Прима Оксана Анатоліївна
Посада: викладач циклової комісії з педагогічної освіти, соціальний педагог
Освіта: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Кваліфікація: спеціаліст
Викладає дисципліни: тренінг комунікативності і креативності, основи педагогічної діяльності, методика роботи в оздоровчому таборі, теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
Коло інтересів: формування у молоді відповідальної поведінки та культури
здорового способу життя
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освітній процес здійснюється викладачами комісії з урахуванням можливостей сучасних педагогічних технологій, орієнтується на формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку.

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.