Круглий стіл: "Імідж сучасного вчителя"

14 травня 2015 року студенти другого курсу спеціальності «Початкова освіта» взяли учасниками у засіданні круглого столу «Імідж сучасного вчителя», модераторами якого були викладачі циклової комісії з педагогічної освіти Петренко Л.П. та Мішенкова В.В.
Кожний педагог має притаманні лише йому індивідуальні особливості іміджу, що підкреслюють його унікальність, проте існують і узагальнені, типологічні риси педагогічного іміджу, оскільки в ньому перетинаються декілька видів символів («я-символи», «ми-символи», «макросимволи»). «Я-символи» несуть інформацію про сприйняття особистістю вчителя самого себе. «Ми-символи» відповідають за дотримання корпоративних норм і є узагальненими характеристиками групи (у даному випадку - корпорації педагогів). «Макросимволи» свідчать про рівень розвитку науки, виробництва та суспільних відносин у державі.
У процесі обговорення студенти дійшли висновку, що індивідуальний імідж педагога є проекцією його особистості на людей та події, що відбуваються у соціумі. Він впливає на суб’єкти взаємодії через систему символів, що у зашифрованому вигляді відбивають основні психологічні особливості педагога (уважність, емоційний стан, рівень тривожності, рефлексії тощо). Символи проявляють себе на рівні елементарних зовнішніх проявів: постави, мови, міміки, зосередженості та виразності погляду, інтонації та тембру голосу. Тому майбутнім педагогам так необхідно вже з І курсу навчання в коледжу цілеспрямовано працювати над формуванням професійного іміджу.