Захист курсових робіт спеціальності "Соціальна робота"

Курсова робота є обов'язковою складовою частиною процесу науково-методичної й професійної підготовки молодшого спеціаліста. Підготовка цих робіт дає можливість студентам: систематизувати здобуті теоретичні знання, перевіряти їх якість, науково і креативно мислити, розвивати пізнавальну активність, аналізувати та порівнювати різні підходи щодо розв'язання певної соціально-педагогічної проблеми.

13-14 січня 2021 р. відбувся захист курсових робіт спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна педагогіка». Курсові дослідження були присвячені актуальним темам соціальної педагогіки, методики соціально-педагогічної роботи та соціальної психології.

У процесі роботи над курсовою студентами були розроблені і проведені опитування, анкетування, інтерв'ю, проведені й охарактеризовані проєктивні методики. Всі курсові роботи були виконані з дотриманням методичних рекомендацій, розроблених членами циклової комісії з педагогічної освіти та мали практичне спрямування, чим викликали жваву дискусію та цікаві запитання членів екзаменаційної комісії, на які здобувачі освіти давали аргументовані, чіткі, змістовні відповіді.

Вітаємо студентів з успішним захистом курсових робіт та бажаємо подальших науковий звершень!

Керівники: Валентина Винар, Марина Репка.

Члени комісії: Альона Доценко, Оксана Прима.

Захист курсових робі...
Захист курсових робіт спеціальності
Захист курсових робі...
Захист курсових робіт спеціальності
Захист курсових робі...
Захист курсових робіт спеціальності
Захист курсових робі...
Захист курсових робіт спеціальності
Захист курсових робі...
Захист курсових робіт спеціальності