Онлайн-конференція на тему: «Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження»

 16.10.2020 у Фаховому коледжі "Універсум"  відбулась  онлайн-конференція для студентів спеціальності  «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Соціальна робота» на тему:  «Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження», яку провела кандидат педагогічник наук Яніна Карлінська.  Вітаючи усіх учасників заходу, вона вказала на актуальність теми і відзначила, що написання курсової роботи потребує від студента не лише знань загальної та спеціальної літератури з теми дослідження, але й вміння пов’язувати питання теорії з практикою, робити певні висновки і пропозиції. Адже науково-дослідна робота повинна бути підсумком аналізу практичних та літературних матеріалів, проілюстрована відповідними схемами, графіками, таблицями та діаграмами. Саме тому питання щодо написання курсової роботи є важливим, так як саме така форма наукової роботи сприяє розвитку у студентів навиків самостійного опрацювання наукових праць, статистичних матеріалів та формує наукову культуру майбутнього фахівця.

Модератор: Яніна Карлінська

Онлайн-конференція н...
Онлайн-конференція на тему:  «Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження»
Онлайн-конференція н...
Онлайн-конференція на тему:  «Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження»
Онлайн-конференція н...
Онлайн-конференція на тему:  «Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження»