Позачергове засідання циклової комісії з педагогічної освіти з обговорення освітньо-професійних програм фахового молодшого бакалавра

12.06.2020 р.відбулося позачергове засідання циклової комісії з педагогічної освіти Фахового коледжу "Універсум". Порядок денний: обговорення освітньо-професійних програм фахового молодшого бакалавра з початкової освіти, дошкільної освіти та соціальної педагогіки. Відбулася жива дискусія стосовно структури програм, їх змістового наповнення, фахових компетентностях спеціальностей, програмних результатів навчання; детально були розглянуті матриці відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми. До обговорення долучилися заступник директора з навчальної роботи Гейхман З.Л. та завідувач дошкільного відділення Плугатар Л.О.