Тренінг “Корпоративна культура - від звичок студентів до репутації університету!”

03.12.2019 в рамках Грінченківської декади було проведено тренінг на тему “Корпоративна культура - від звичок студентів  до репутації університету!” зі студентами групи ДОмс-2-17-3.Од.

Основна мета тренінгу – розвиток навичок організації та здійснення ефективної та результативної взаємодії у студентському колективі на основі людиноцентричного підходу; розвиток у студентів навичок людиноцентричної поведінки у процесі міжособистісної та навчальної взаємодії; пошук та напрацювання механізмів людиноцентричного підходу як в особистій, так і навчальній діяльності; розвиток навичок ефективного лідерства у групі. Було розглянуто самоусвідомлюваність і самооцінку – передумови розвитку унікальної індивідуальності та особистості кожного студента.

Модератор: викладач циклової комісії з педагогічної освіти Сопова Д.О.