СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ «Формування та розвиток комунікативних умінь і навичок ефективного спілкування»

10 жовтня 2019 року в Університетському коледжі Київського Університету імені Бориса Грінченка для студентів третього курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» було проведено психологічний тренінг «Формування та розвиток комунікативних умінь і навичок ефективного спілкування».
Тренінг був спрямований на ознайомлення та розвиток комунікативних навичок і вмінь, дослідження комунікативних бар’єрів, засвоєння основних правил алгоритму технік спілкування. У процесі роботи було уточнено й розкрито поняття комунікації та спілкування, їх особливості в роботі соціального педагога, особливості використання технік, прийомів активного слухання й знання законів передачі інформації, уміння ставити відкриті та уточнюючі запитання, створення позитивної атмосфери в процесі спілкування.
Під час роботи тренінгу студенти усвідомили важливість і актуальність комунікативних вмінь, необхідність їх використання в професійній діяльності, опираючись на принципи відкритості, ввічливості та відповідальності.
Даний тренінг зацікавив студентів своєю інформативністю, наочністю, цікавою тренінговою формою роботи, позитивною та доброзичливою атмосферою співпраці.
Модератор: викладач циклової комісії з педагогічної освіти Винар В.І.