Семінар-практикум на тему: "Використання архетипів в профілактиці емоційного вигорання"

03.10.2019 в рамках педагогічної декади відбувся семінар-практикум для студентів групи ДОмс-2-17-3.Од на тему: "Використання архетипів в профілактиці емоційного вигорання".
Метою семінару-практикуму є профілактика синдрому емоційного вигорання через згуртування колективу та зняття психоемоційного напруження.
Під час семінару-практикуму студенти:
- познайомилися з теорією синдрому емоційного вигорання і причинами його виникнення;
- приділили увагу розвитку самопізнання і самосприйняття;
- навчилися методам саморегуляції: відреагування гніву, роздратування й інших негативних емоцій; релаксації;
- розвинули уміння використовувати психотехнічні прийоми, що сприяють стабілізації емоційного стану та зміни ставлення до стресової ситуації;
- навчилися ефективним технікам вербальної і невербальної взаємодії і спілкування;
- розвинули групову згуртованість педагогічного колективу.
Модератор: викладач циклової комісії з педагогічної освіти Сопова Д.О.