Семінар-практикум «Писати без плагіату може кожен»

10 жовтня 2018 року для викладачів Університетського коледжу та студентів ІІ курсу групи ДОмс-1-17-3.0д був проведений семінар-практикум «Писати без плагіату може кожен».
Учасники семінару - практикуму дізналися про явище плагіату в закладах вищої освіти та особливості формування академічної доброчесності в системі вищої освіти. Розглянули морально-етичні засади поняття «етичний кодекс студента» як механізм протидії плагіату та базис формування системи професійних якостей особистості. Особливо зверталася увага на роль і значущість етичних кодексів у процесі підготовки майбутніх фахівців, вплив академічної доброчесності на якість освіти.
Завершився семінар-практикум анкетуванням та підведенням підсумків.
Модератор заходу: Сопова Д.О., викладач ЦК з педагогічної освіти Університетського коледжу, аспірант ІІІ курсу кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.