Виїзне заняття з педагогіки на тему «Принципи побудови системи освіти в Україні»

24 листопада 2017 року відбулося виїзне заняття з педагогіки для студентів ІІ курсу групи ММмс-1-16-4.ОД на базі Педагогічного музею України Національної академії педагогічних науки України на тему «Принципи побудови системи освіти в Україні».
Студенти мали можливість оглянути виставку науково-методичних праць відомих українських педагогів К.Д.Ушинського та В.О.Сухомлинського, Б. Д. Грінченка, С. Ф. Русової. Власноруч потримати їхні перші рукописи, попрацювати на воскових табличках. І збагнути, що освіта є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального і економічного розвитку суспільства. Що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання моральності.
Останнім часом, зміни - постійна складова нашого життя, а значить і освітніх процесів, до яких має бути готовий педагог майбутнього.
Модератор: канд.пед.наук, голова ЦК з педагогічної освіти Карлінська Я.В.