Науково-практичний семінар «Академічна доброчесність у контексті якості вищої освіти»

11 жовтня 2017 року для викладачів Університетського коледжу та членів НТСАДМВ УК був проведений науково-практичний семінар «Академічна доброчесність у контексті якості вищої освіти».
У рамках семінару студенти та викладачі дізналися про особливості формування академічної доброчесності в системі вищої освіти. Було розглянуто морально-етичні засади поняття «академічна доброчесність» як базису формування системи професійних якостей особистості: вимогливість до самого себе і свого оточення, відповідальність за наслідки своїх дій, чесність. Акцентувалася увага на ролі і значущості академічної доброчесності у процесі підготовки студентів, здатних ефективно виконувати свої освітні обов’язки в умовах мінливої соціально-економічної ситуації в Україні. Висвітлено вплив академічної доброчесності на якість освіти. Завершився семінар анкетуванням співробітників та студентів і підведенням підсумків.
Модератор заходу: Сопова Д.О., викладач ЦК з педагогічної освіти Університетського коледжу, аспірант ІІ курсу кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту КУБГ.