Тренінгове заняття на тему: «Комунікативна компетентність у роботі соціального педагога»

14 квітня 2017 року в Університетському коледжі в рамках декади циклової комісії з педагогічної освіти для студентів ІІІ курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» було проведено тренінгове заняття на тему: «Комунікативна компетентність у роботі соціального педагога».
Тренінгове заняття було спрямоване на ознайомлення та розвиток комунікативних навичок і вмінь, на засвоєння основних правил та особливостей алгоритму технік спілкування з клієнтом.
Мета: структурувати знання студентів про використання ефективних технік спілкування в майбутній професійній діяльності; ознайомити з типологією особистості як інструментом побудови професійних стосунків з клієнтом в роботі соціального педагога.
Завдання:
1. Відпрацювати з учасниками тренінгу основні правила та алгоритми технік спілкування з клієнтом.
2. Ознайомитись с типологією особистості та типологією поведінки клієнтів при взаємодії та спілкуванні в процесі професійної діяльності.
3. З допомогою психодіагностики визначити свій основний тип поведінки при взаємодії з іншими.
В процесі роботи було уточнено і розкрито поняття спілкування та його особливості в роботі соціального педагога. Також під час тренінгу було акцентовано увагу на такі питання як:
• використання технік та прийомів активного слухання,
• уміння ставити відкриті та уточнювальні запитання,
• уміння розуміти та використовувати інформацію вербального і невербального мовлення в процесі спілкування,
• особливості алгоритму проведення бесіди,
• алгоритм дій на етапі вияву потреб клієнта,
• створення позитивної атмосфери в процесі спілкування.
Учасники тренінгу мали змогу за допомогою психодіагностики визначити свій основний тип поведінки при взаємодії з іншими, зрозуміти типологію своєї особистості та особистості клієнта, а також усвідомити важливість і актуальність якісного обслуговування, необхідність проведення професійної діяльності, спираючись на принципи відкритості, ввічливості та відповідальності.