Психологічний тренінг

26 травня 2016 року в Університетському коледжі Київського Університету імені Бориса Грінченка для студентів ІІІ курсу спеціальності «Дизайн» було проведено психологічний тренінг «Комунікативна компетентність студента як майбутнього фахівця». Тренінг спрямований на ознайомлення та розвиток комунікативних навичок і вмінь, на засвоєння основних правил та особливостей алгоритму технік спілкування з клієнтом.
Мета: структурувати знання студентів про використання ефективних технік спілкування в майбутній професійній діяльності; ознайомити з типологією особистості як інструментом побудови професійних стосунків з клієнтом в роботі дизайнера.
Завдання:
1. Відпрацювати з учасниками тренінгу основні правила та алгоритми технік спілкування з клієнтом.
2. Ознайомитись с типологією особистості та типологією поведінки клієнтів при взаємодії та спілкуванні в процесі професійної діяльності.
3. З допомогою психодіагностики визначити свій основний тип поведінки при взаємодії з іншими.
В процесі роботи було уточнено і розкрито поняття спілкування та його особливості в роботі дизайнера. Також під час тренінгу було акцентовано увагу на такі питання як:
• використання технік та прийомів активного слухання,
• уміння ставити відкриті та уточнюючі запитання,
• уміння розуміти та використовувати інформацію вербальної і невербальної
мови в процесі спілкування,
• особливості алгоритму проведення бесіди,
• алгоритм дій на етапі вияву потреб клієнта,
• створення позитивної атмосфери в процесі спілкування.
Учасники тренінгу мали змогу за допомогою психодіагностики визначити свій основний тип поведінки при взаємодії з іншими, зрозуміти типологію своєї особистості та особистості клієнта, а також усвідомити важливість і актуальність якісного обслуговування, необхідність проведення професійної діяльності, опираючись на принципи відкритості, ввічливості та відповідальності. Все це викликало інтерес майбутніх фахівців з дизайну щодо розвитку власної професійної ідентичності та використання психологічних знань в практичній діяльності.
Студентам вдалось долучитись до вивчення психологічних технік та на практиці застосувати набуті знання в процесі проведення бесіди (інтерв’ю) в ролі клієнта та дизайнера-консультанта.