Вітаємо!

Колектив Університетського коледжу

вітає викладача циклової комісії природничих дисциплін

Хитру Зою Михайлівну з успішним захистом дисертації

на тему «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу»

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук,

що відбувся 30 червня 2015р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському університеті імені Бориса Грінченка

і бажає подальших успіхів у науково-педагогічній діяльності.