Захист студентських проектів з екології на тему «Енергозбереження – крок за кроком»

25.04.2015 р. в Університетському коледжі відбувся захист студентських проектів з екології на тему «Енергозбереження – крок за кроком» серед студентів ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта», за ініціативою викладача Коровіної В.А. .
Метою проекту було удосконалення системи роботи з питань інтеграції енергозбереження в навчально-виховний процес та придбання студентами необхідного рівня побутових знань з енергозбереження для формування нового світогляду на проблему енергозбереження.
Завдання проекту:

 • активізація участі студентів у процесі енергозбереження у навчальному закладі та вдома;
 • підвищення рівня інформованості учасників проекту в галузі енергозберігаючих технологій;
 • усвідомлення студентами глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища;
 • формування у підростаючого покоління стійких енергозберігаючих звичок;
 • розвиток здатності до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом;
 • скорочення споживання енергії в коледжі і в сім'ях студентів.

Тематика досліджень студентів:

 • Сталий розвиток – шлях до енергоефективності.
 • Класифікація енергетичних ресурсів.
 • Традиційні способи одержання енергії.
 • Поновлювані джерела енергії. Енергія вітру.
 • Гідроенергетика.
 • Сонячна теплоенергетика та фотоенергетика.
 • Геотермальна енергія.
 • Енергія хвиль та припливів.
 • Біоенергетика.
 • Енергоспоживання: історія, сучасність прогнози на майбутнє.
 • Енергозбереження в побуті.
 • Ресурсозбереження в навчальних корпусах.
 • Енергозбереження в Україні.

Презентація проекту з екології