Виїзне заняття на базі Національного науково-природничого музею НАН України

5.02.2020 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка для студентів груп ПРмс-1-18-4.0д та ММмс-1-18-4.0д відбулося виїзне заняття з інтегрованого курсу « Біологія і екологія» на тему: «Адаптація видів. Екосистеми Землі» на базі Національного науково-природничого музею НАН України.
Під час заняття студенти розширили знання про особливості провідних типів рослинності планети, навчилися визначати властивості природних зон України, адаптивні пристосування фауни та флори до проживання в певних екологічних умовах, що сприяло формуванню поняття «коадаптація» та застосуванню теоретичних знань на практиці.
Разом з тим, студенти мали змогу спілкуватися з науковцями установи, однолітками, милуватися чарівним світом дикої природи.

Модератор: викладач ЦК природничих дисциплін к.б.н. Настека Т.М.