Відкрите заняття з анатомії та фізіології людини на тему «Серцево-судинна система та її вікові особливості»

13.02.2014 р. в Університетському коледжі викладач І-ої категорії Хитра З.М. провела відкрите заняття з анатомії та фізіології людини на тему «Серцево-судинна система та її вікові особливості» в групі ПОмс-3-13-4.Од.

Мета заняття: 

охарактеризувати будову та функції серця, властивості серцевого м’язу, серцевий цикл, роботу серця, нейрогуморальну регуляцію роботи серця;

пояснити вікові зміни серцево-судинної системи;

розкрити взаємозв’язок будови та функцій в організмі на прикладі серцево-судинної системи;

навчити студентів застосовувати свої знання для надання першої медичної допомоги при серцевих захворюваннях, обґрунтування здорового способу життя, профілактики серцево-судинних захворювань;

сприяти формуванню у студентів здоров'язберігаючих компетенцій;

сприяти формуванню у студентів пізнавального та професійного інтересу до вивчення вікової фізіології та анатомії людини.

Забезпечення заняття: фотографії серця, таблиця «Велике та мале коло кровообігу», таблиця «Будова серця», «Схема серцево-судинної системи», звукозапис серцебиття людини, презентації про серцево-судинну систему, роздатковий матеріал, опорно-логічні схеми з теми, портрети М. Амосова та О. Кулябка.

На занятті були реалізовані міжпредмені зв’язки з медициною, філософією, педагогікою, українською літературою та фізикою. В ході викладання нового матеріалу викладач застосувала мультимедійні технології, схеми, таблиці, атласи з анатомії, підручник, опорно-логічні схеми.

На занятті вдало поєднувалися фронтальна та індивідуальна робота студентів. Доброзичлива атмосфера сприяла активній співпраці викладача з студентами. Заняття ефективне, досягло поставленої мети.