Відкрите заняття з інтегрованого курсу «Фізика і астрономія»

30 листопада 2019 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка для студентів груп ОВмс-1-19-4.0д та ФКмс1-19-3.0д відбулося відкрите заняття з інтегрованого курсу «Фізика і астрономія» на тему «Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу тіла».
Мета: сприяти формуванню понять імпульс тіла, імпульс сили; сприяти формуванню вміння обчислювати імпульси тіла та сили, використовувати закон збереження імпульсу для різних взаємодій тіл; визначати їх напрямок; переконати студентів в можливості збереження імпульсу тіла.
На занятті активно використовувались ІКТ, фізичний експеримент та сучасні форми роботи, які допомогли у візуалізації сприйняття цієї теми, сприяли формуванню практичних навичок студентів, навичок безпечної поведінки на дорозі,розширили знання студентів щодо використання реактивної техніки сучасної України в освоєнні космічного простору.
Модератор – Грама Світлана Вадимівна, викладач циклової комісії природничих дисциплін.