Відкрите заняття з інтегрованого курсу «Біологія і екологія» на тему «Складові здорового способу життя»

20 листопада 2019 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка для студентів групи ФКмс-1-18-3.0д відбулося відкрите заняття з інтегрованого курсу «Біологія і екологія» на тему: «Складові здорового способу життя».
Мета заняття: сприяти формуванню усвідомленого ставлення студентів до власного здоров’я, розширити знаня про складові здорового способу життя; формувати життєві навички; виробити вміння протистояти шкідливим звичкам;
На занятті були використані різні форми роботи: студенти активно брали участь в обговоренні складових здорового способу життя, складали корисні поради щодо збереження здоров'я. Практичні завдання, використання презентації, відео, групові форми роботи сприяли формуванню здоров’язбережувальної компетентності студентів та успішному засвоєнню навчального матеріалу.
Модератор: Вітер Інна Миколаївна, викладач циклової комісії природничих дисциплін.