Відкрите заняття з курсу «Фізика і астрономія» на тему: «Системи відліку. Маса в механіці. Принцип відносності Ґалілея та Айнштайна»

1 листопада 2019 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка для студентів групи ОМмс-1-19-4.0д відбулося відкрите заняття з курсу «Фізика і астрономія» на тему: «Системи відліку. Маса в механіці. Принцип відносності Ґалілея та Айнштайна».
Мета: сприяти формуванню в студентів уявлення про системи відліку та властивості руху тіл в них, при цьому розширити їхні знання з механіки та домогтися пов’язати новий матеріал з попереднім для якнайякісного вивчення матеріалу; домогтися розуміння такої фізичної величини як «маса», а також відмінність між класичною механікою та загальною теорією відносності; сприяти розвитку критичного мислення та наукової грамотності, використовуючи науковий метод (сумнів, перевірка та фальсифікація); розвивати інтерес до вивчення фізики та потяг до наукової творчості.
На занятті студенти активно брали участь в обговоренні основ класичної механіки, вели спільний з викладачем діалог,використання відео, презентації сприяло засвоєнню нової теми. Практичні завдання для групових видів роботи успішно перегукувалися з теоретичним матеріалом, що дало змогу якісно усвідомити сутність та фізичний зміст вивченої інформації. В кінці заняття студенти-переможці отримали в подарунок науково-популярні комікси.

Модератор - Пріц Василь Юрійович, викладач циклової комісії природничих дисциплін.