Відкрите заняття з охорони праці на тему: «Розслідування нещасних випадків на виробництві»

28 лютого 2019 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка для студентів групи ПОмс-1-15-4.0д відбулось відкрите заняття з охорони праці на тему: «Розслідування нещасних випадків на виробництві».
Мета заняття: закріплення та поглиблення знань, отриманих при вивченні теоретичного матеріалу з цієї теми; набуття студентами практичних навичок розслідування і профілактики нещасних випадків.
Під час проведення заняття студенти продемонстрували уміння ідентифікувати нещасні випадки, вміння орієнтуватися в законодавчих та нормативно-правових актах з охорони праці.
Цікаві завдання, використання ІКТ, які допомогли у візуалізації сприйняття цієї теми, поєднання індивідуальної і групової роботи під час виконання практичних завдань (ситуаційні задачі на компетентнісній основі) сприяли набуттю студентами практичних навичок розслідування нещасних випадків.