Відкрите заняття з хімії на тему: «Гідроліз солей»

19 лютого 2019 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка для студентів групи ММмс-1-18-4.Од відбулось відкрите заняття з хімії на тему: «Гідроліз солей».
Мета заняття: сприяти формуванню поняття «гідроліз солей», поглибити знання про електроліти та процес їх дисоціації, розвивати вміння користуватися таблицею розчинності, аналізувати склад солей, робити висновки , доводили власну думку.
Під час заняття студенти зацікавлено продемонстрували навички роботи з реактивами та індикаторами, готували розчини солей , визначали характер середовища, складали рівняння процесу гідролізу.
Використання відеофрагментів та досліди з електролітами різної сили сприяли розвитку спостережливості, формування вмінь узагальнювати інформацію та аргументувати свої відповіді стосовно процесу гідролізу солей.

Модератор: Грибова Н.Ю.