Готуємось до проведення пробних уроків

З 8 жовтня по 20 жовтня 2018 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка серед студентів 3 курсу спеціальності «Початкова освіта» проходила «Позашкільна та позакласна практика».
Під час практики студенти ознайомились із впровадженням Концепції Нової української школи та нового стандарту початкової загальної освіти. Керівник практики, викладач циклової комісії природничих дисциплін Мальцева Л.В., спрямувала роботу студентів на формування ключових компетентностей освіти, а саме природознавчої та здоров’язбережувальної. Спостереження й аналіз переглянутих уроків вчителів допоможуть студентам у підготовці до проведення пробних уроків та сприятимуть застосуванню отриманих теоретичних знань у практичній діяльності.