Методичний семінар «Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження студентів»

19 жовтня 2018 року відбувся методичний семінар, організований цикловою комісією природничих дисциплін Університетського коледжу, на тему: «Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження студентів».
Голова ЦК Глухенька Л.М., привітала усіх учасників заходу, вказала на актуальність теми і відзначила, що написання курсової роботи потребує від студента не лише знань загальної та спеціальної літератури з теми дослідження, але й вміння пов’язувати питання теорії з практикою, узагальнювати написане у висновках . Саме тому питання щодо написання курсової роботи є важливим, сприяє розвитку у студентів навиків самостійного опрацювання наукових праць, статистичних матеріалів та формує природознавчу та здоров’язбережувальну компетентності майбутнього вчителя початкової школи.
Викладач Л.В.Мальцева ознайомила студентів з основними вимогами, що висуваються до написання курсових робіт..
Викладач Романенко К.А., вказала, що важливість правильного оформлення курсової роботи, оскільки це результат праці студента .
Активну участь в обговоренні проблемних і дискусійних питань семінару брали студенти 4 курсу груп ПОмс-1-15-4.Од Маринич Б., Шептуха В. та ПОмс-3-15-4.Од Шаменко Ю., Єрьоменко К.
При підведенні підсумків семінару студенти виступили із пропозицією щодо розміщення основних вимог до структури та оформлення курсових робіт на офіційному сайті циклової комісії .