Круглий стіл «Значимість природничих дисциплін у формуванні знань майбутніх учителів початкових класів»

Круглий стіл, що відбувся в Університетському коледжі 20 квітня 2018 року для студентів спеціальності «Початкова освіта» мав на меті показати значимість природничих дисциплін у формуванні знань майбутніх учителів початкових класів.
До участі були запрошені студенти ІІ курсу груп ПОмс-2-16-4.ОД, ПОмс-2-16-4.ОД та викладачі. Виступи студентів стосувались різних аспектів формування природничо-наукової компетентності майбутніх учителів початкової школи.
Великий інтерес у присутніх викликала доповідь про анатомо- фізіологічні особливості будови людського організму та спадкові аномалії розвитку дітей з метою збереження життя і здоров’я людини .
Учасникам пропонувалось обмінятись думками щодо основних причин стресу у молодших школярів та способів профілактики цього стану. Студенти навчились виконувати вправи для зняття стресу, поділились особистим досвідом.
Таким чином, на основі виступів студентів було зроблено висновок про необхідність переосмислення змісту природничо-наукової підготовки, зміну її вектора з наукового на гуманістичний, людиноцентрований, об’єктивну потребу формування високого рівня природничо-наукової компетентності майбутніх вчителів початкової школи.
Модератор заходу – Варда Н.А.