Нова освітня стратегія викладання загальноосвітніх дисциплін ЦК природничих дисциплін

В контексті впровадження в Київському університеті імені Бориса Грінченка Нової освітньої стратегії 11 жовтня в Університетському коледжі відбулася зустріч директора, кандидата педагогічних наук, доцента Братко М.В. та заступника директора з навчально-методичної роботи Гейхман З.Л. з викладачами ЦК природничих дисциплін.
Мета: з’ясувати умови використання знань природничих дисциплін в професійній діяльності та повсякденному житті, шляхи підвищення загального рівня розвитку та активізації пізнавальної діяльності студентів; формування ключових компетентностей для життя. З метою удосконалення методики викладання природничих дисциплін у 2017-2018 н. р. викладачі ЦК внесли такі пропозиції:
1. Навчання на дослідженнях:
-експерименти під час аудиторних занять;
-експерименти в домашніх умовах;
-експерименти з використанням віртуальної лабораторії.
2. Вдосконалення методик проведення виїзних занять.
3. Використання на заняттях портативних пристроїв.
4. Формування наукового світогляду.
5. Гейміфікація навчального процесу.
6. Використання проектних технологій.
7. Проведення занять у формі полілогу, діалогу, дискусії, опираючись на власні знання та досвід.
8. Навчання за допомогою ситуативних завдань; встановлення причинно-наслідкових зв’язків, вміння аналізувати, порівнювати, формулювати висновки.
9. Вивчення дисциплін через призму сучасних подій в країні та світі.
10. Проведення майстер класів.
Очікувані результати:
Нова освітня стратегія сприятиме: формуванню наукового світогляду, розвитку критичного мислення, уміння застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях; формуванню культури співжиття з природою та іншими людьми; підготовці освічених українців, всебічно розвинених, відповідальних громадян і патріотів, здатних до інновацій.

Нова освітня стратегія викладання загальноосвітніх дисциплін  ЦК природничих дисциплін

 

Нова освітня стратегія викладання загальноосвітніх дисциплін  ЦК природничих дисциплін

 

Нова освітня стратегія викладання загальноосвітніх дисциплін  ЦК природничих дисциплін