Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу»

17-18 листопада 2016 року Карлінська Яніна Валеріївна, викладач циклової комісії природничих дисциплін Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу».
Учасники Міжнародної науково-практичної конференції, які представляли Україну, Польщу, Італію, Чехію, Словаччину, США, обговорювали актуальні проблеми освіти й виховання, наголошуючи, що результатом освіти і виховання має бути професійно підготовлений, компетентний фахівець, активний, творчий, наділений почуттям обов’язку і відповідальності перед суспільством, який вміє адаптуватися до сучасного плинного світу, характерною тенденцією якого є неперервне зростання кількості інформації, підвищення ролі особистості, інтелектуалізації її діяльності. Саме на ґрунті спільних наукових досліджень можуть бути вирішені сучасні освітні проблеми, які можна віднести до найбільш значущих соціально-економічних та екологічних викликів людської цивілізації, що увійшла у XXI сторіччя.
Тому пріоритетними завданнями науковців світу є розробка різних підходів до побудови концептуальної бази системи освіти, яка б найбільшою мірою відповідала матеріальним та духовним потребам нашого часу, використовувала найновіші досягнення науки та спрямовувалась на формування гармонійної, творчої особистості, компетентного фахівця-професіонала, громадянина-патріота.