Навчальний семінар-тренінг «Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях; готовності до розв’язування нестандартних задач; навчання для життя»

Відповідно до наказу ректора Київського університету імені Бориса Грінченка від 30.09.2016р. № 497 в Університетському коледжі 05 жовтня 2016 р. стартував «Фестиваль методик». 
З метою підвищення рівня науково-методичної підготовки та педагогічної майстерності викладачів коледжу був проведений навчальний семінар-тренінг «Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях; готовності до розв’язування нестандартних задач; навчання для життя». 
Мета семінару: сприяти формуванню у викладачів професійних компетентностей, зокрема: впровадження в освітній процес навчання для життя, заснованого на дослідженнях; готовності до сприйняття нових методик для роботи з поколінням візуалів; розв’язування нестандартних задач.
Модератор заходу - Я. В. Карлінська, кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії природничих дисциплін.