Модернізація професійної підготовки вчителів початкової школи у контексті реалізації реформи початкової освіти

8 вересня 2016 року на педагогічній раді викладач Університетського коледжу, к.п.н. Хитра З.М. доповідала на тему «Модернізація професійної підготовки вчителів початкової школи у контексті реалізації реформи початкової освіти».
Хитра З.М. ознайомила викладачів зі спільним проектом МОН та Ed-Era щодо оновлення та розвантаження навчальних програм початкової школи, ключовими змінами змісту програм. Результати проекту Ed-Era полягають також в удосконаленні внутрішніх та міжпредметних зв’язків, забезпеченні наступності між дошкільною, початковою та базовою загальною середньою освітою.
Модернізація навчальних програм є важливим кроком до повного оновлення стандартів середньої освіти, які будуть запроваджені з 2018 року відповідно до концепції нової української школи.