Відкрите заняття на тему «Експедиція до країни Клітина»

19 квітня 2016 року у рамках Декади циклової комісії природничих дисциплін викладачем Рожко А.І. було проведено відкрите заняття на тему «Експедиція до країни Клітина».
З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності були використані активні форми роботи, зокрема: розв’язування проблемних завдань, кросвордів, ребусів, робота в групах.
Перегляд науково-популярного фільму «Мікрокосмос. Життя однієї клітини» дав можливість студентам І курсу (ДЛмс-1-15-3.Од та БСмс-1-15-3.Од) систематизувати знання про будову та основні біохімічні процеси, які відбуваються в клітині.