Переддипломна практика студентів спеціальності 022 «Дизайн»

19 квітня 2021 року розпочалася переддипломна практика студентів 4 курсу денної форми навчання зі спеціальності 022 «Дизайн» групи ДЗмс-1-17-4.Од Фахового коледжу "Універсум" (Керівник практики: Казіміренко Олена Валеріївна, викладач циклової комісії образотворчого мистецтва та дизайну).

Під час настановної конференції студентів ознайомили з особливостями проходження практики в дистанційному форматі, її завданнями в частинах підготовки та роботи над дипломними проєктами, знайомства з технологічними, виробничими та функціональними особливостями об’єктів тем дипломних проєктів на підприємствах.

Переддипломна практи...
Переддипломна практика студентів спеціальності 022 «Дизайн»
Переддипломна практи...
Переддипломна практика студентів спеціальності 022 «Дизайн»
Переддипломна практи...
Переддипломна практика студентів спеціальності 022 «Дизайн»
Переддипломна практи...
Переддипломна практика студентів спеціальності 022 «Дизайн»