Захист дипломних проектів спеціальності «Дизайн»

16-18 червня 2018 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулися захисти дипломних проектів студентів спеціальності «Дизайн».
Під час захисту проектів студенти показали високий рівень підготовки, який відповідає встановленим вимогам. Підтвердили кваліфікацію художник-конструктор (дизайнер) з графічного дизайну, освітньо-професійного рівня «молодший спеціаліст».
Комісія відзначила проекти студенток: Буйницької Олени Олексіївни та Орленко Вероніки Сергіївни.
Керівники проектів: Гнатюк Л.Р., Казіміренко О.В.