Виставка студентських робіт

Начерк – це лаконічний малюнок, виконаний за короткий проміжок часу, з фіксацією власних спостережень, вражень, який передає задум художника. Виконаний швидкоруч начерк може бути набагато правдивішим, мати більше художньої цінності, ніж закінчений твір мистецтва. Як для музиканта важливим є щоденна гра (гамми, вправи), так для художника в його професійній підготовці велике значення має начерк. Систематична творча робота допомагає підтримувати свій творчий потенціал і художню майстерність, надає впевненості у власних силах, сприяє вільному оволодінню художніми засобами. Незавершеність малюнку – ось що є характерним для начерку. Начерки виконуються графітним олівцем, тушшю, кольоровими олівцями, пастеллю, сангіною, чорнилами, автоматичними ручками, тощо. Начерки впливають на емоційний стан, творче мислення, загострюють сприйняття натури, активізують процес мислення, сприяють створенню яскравої образної характеристики.

Майстрами начерку можна вважати таких майстрів, як Леонардо да Вінчі, А. Дюрер, Мікеланджело, П. Федотов, І. Шишкін, В. Сєров, М. Пимоненко, Т. Шевченко, М. Самокиш, В. Конашевич, В. Тирса, М. Жуков, Т. Яблонська, М. Пащенко, О. Плещинський.

Уважно подивіться, з якою енергією, легкістю студенти зображують оточуючий світ в своїх роботах! Як не згадати слова видатного французького майстра Енгра: «Чим простіше лінія і форма, тим більше краси і сили».