Захист дипломних проектів

Екзаменаційна комісія в період з 13.06.2017 р. по 20.06.2015 р. здійснила атестацію студентів напряму підготовки 5.02020701 «Дизайн» у формі комплексного іспиту та захисту дипломних проектів.
До складу Екзаменаційної комісії увійшли: голова – Кравченко Олег Вадимович кандидат архітектури, доцент кафедри графічного дизайну КДІДПМД імені Михайла Бойчука та Верменич Ольга Геннадіївна викладач «Школи каліграфії книжкового мистецтва»
Наукові керівники проектів: кандидат архітектури, доцент Гнатюк Л. Р., Казіміренко О. В. та Овчаренко О. М.
Студенти продемонстрували високий рівень підготовки до захисту дипломного проекту.
Комісією відзначено як найвдаліші розробки дизайн-проектів таких студентів: Аджлоні Нелі Талабівни, Попович Світлани Андріївни, Гергель Василина Миколаївна/

Дизайн. Захист дипломних проектів