Педагогічна практика

Вперше студенти Університетського коледжу групи ОМмс-1-08-4Од спеціальності «Образотворче мистецтво» проходили педагогічну практику в якості викладачів образотворчого мистецтва у школах Києва.

Основними завданнями педагогічної практики було визначено:

  1. Засвоєння програми з образотворчого мистецтва у 1-7 класах.
  2. Формування умінь працювати з методичною літературою, дидактичними матеріалами, наочністю, технічними засобами навчання при підготовці до уроку, позакласного заняття з образотворчого мистецтва.
  3. Формування умінь здійснювати різні форми організації навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва (урок, позакласне заняття, оформлення класу, кабінету), забезпечуючи при цьому розвиток особистості учня.
  4. Ознайомлення з прийомами вивчення навчально-виховного процесу, аналізу діяльності учителя і учнів, продуктів діяльності учнів.
  5. Вироблення творчого і дослідницького підходу до діяльності в якості учителя образотворчого мистецтва.

На заключній конференції студенти виступили з повідомленнями про свій перший досвід навчально-виховної роботи з дітьми на уроках і позакласній роботі з дисципліни «Образотворче мистецтво». Протягом практики студенти проводили уроки образотворчого мистецтва у 1-7 класах і здійснювали позаурочну виховну роботу, а саме організовували і проводили позакласні заходи: бесіди на естетичну тематику, літературно-художні конкурси, синтезовані уроки, виставки дитячих робі тощо.

На конференції до уваги комісії було представлено показові дитячі роботи з образотворчого мистецтва, наочность, виготовлена власноруч студентами під час праткики, кращі конспекти уроків і методичних розробок.

Студенти за допомогою мультимедійних презентацій представляли кожен навчальний заклад, у якому проходили педагогічну практику. Детально зазначали форми занять, види діяльності з дітьми шкільного віку. Доповідь супроводжували показом підбірки фотознімків.