Пленерна практика

Образотворче мистецтво забезпечує духовний, моральний та естетичний розвиток студентів.

Щороку студенти ІІІ-го курсу Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка спеціальність «Образотворче мистецтво» та «Дизайн» проходить навчально-художню практику «Пленер».

Пленерна практика є важливим елементом в системі професійної підготовки як вчителя образотворчого мистецтва так і дизайнера-графіка, їх творчого становлення.

Мета пленерної практики полягає в удосконаленні вмінь студентів; закріпленні та поглибленні знань та навичок з таких дисциплін як «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Кольорознавство» та «Перспектива»; вивченні природи, оточуючого середовища як невичерпного джерела реалістичного образотворчого мистецтва; виховуванні у студентів гармонійного співіснування людини та природи; формуванні спостережливості і бачення краси в природному середовищі.

Виконання пленерних завдань вимагає від студентів щоденного вивчення об’єктів природи, окремих предметів (гілки чи стовбуру дерева, квітів, природних чи створених людиною форм, архітектуру міста, краєвидів сільської місцевості тощо).

На заняттях в майстернях студенти виконують академічний завдання а на пленері вони працюють більш творчо, самостійно обирають матеріали, сюжети етюдів. Саме тому роботи виконані під час пленерної практики такі «живі» та цікаві, а час проходження практики необтяжливий та швидкоплинний.