Круглий стіл: «Роль педагогічної практики у професійному становленні майбутнього вчителя музики»

Учасниками засідання круглого столу «Роль педагогічної практики у професійному становленні майбутнього вчителя музики» були викладачі циклової комісії музики і хореографії, студенти ІІ-IV курсів напрямку «Музичне мистецтво». 
Керівник проекту – Теряєва Л.А. На обговорення винесено було такі теми:

  • Провідна роль педагогічної практики в системі якісної професійної підготовки майбутніх учителів музики.
  • Методичне портфоліо майбутнього фахівця (музичного керівника та вчителя музичного мистецтва) і його використання студентами-практикантами під час проходження переддипломної практики.
  • Вплив навчальної педагогічної практики на підвищення фахової і методичної компетентності, удосконалення педагогічної майстерності майбутніх учителів музики.
  • Проблема психологічних стосунків зі школярами і пошук шляхів налагодження з ними контактів.
  • Застосування різних методів і організаційних форм навчання при проведенні пробних музичних занять і уроків музики, технічних засобів навчання в процесі проведення музичних занять.
  • Фізіологічні особливості і музичні можливості дітей дошкільного і шкільного віку.

Учасниками дискусії визначено було шляхи підвищення професійної компетентності майбутніх учителів музики та запропоновано у подальшому приділяти більше уваги щодо покращення методичного забезпечення, збагатити музичний пісенний репертуар методичного портфоліо, удосконалити форми проведення уроків музики, передбачивши використання мультимедійних і комп'ютерних технологій.